Ondernemerschap

Igor Meijs (Freelance Factoring) voorzitter branchevereniging: ‘Kwaliteit binnen sector waarborgen’

FreelanceFactoring - Rotterdam

FreelanceFactoring heeft niet alleen oog voor de kwaliteit van de eigen dienstverlening. Het bedrijf van directeuren Igor Meijs en Pieter Rom Colthoff zet zich ook in voor de kwaliteit van de totale branche. Zo is Igor Meijs sinds dit jaar voorzitter van de Branchevereniging van American Factoring Organisaties (Bafo). Factoring is een financieringsvorm, waarbij de factoringmaatschappij openstaande facturen direct uitbeetaalt en het debiteurenbeheer overneemt. Zo worden ondernemers flink wat zorgen ontnomen en houden ze hun cashflow op gang.

FreelanceFactoring, dat dit jaar tien jaar bestaat, is al lid van de Bafo sinds de branchevereniging in 2018 werd opgericht. ‘Met FreelanceFactoring staan we voor professionalisering van de factoringmarkt én voor transparantie in onze dienstverlening,’ vertelt Igor. ‘De Bafo heeft dezelfde doelstelling. Daarom zijn we al vanaf het begin lid. Ik ben trots dat ik sinds begin dit jaar voorzitter van de branchevereniging ben. Samen met de andere bestuursleden zetten we de professionaliseringsslag die al was ingezet verder door.’

Betrouwbaar bedrijf?
Volgens Igor wordt het keurmerk van de branchevereniging de komende jaren steeds belangrijker.  ‘Dit omdat er in de alternatieve financieringsmarkt steeds meer bedrijven opkomen,’ zegt hij. ‘Voor klanten van deze bedrijven is het lastig onderscheid te maken tussen enerzijds betrouwbare financiers en anderzijds bedrijven die gaan voor kortetermijnwinst zonder oog voor het klantbelang. Het keurmerk kan worden gezien als een kwaliteitstoets waardoor klanten weten dat ze met een betrouwbare partner samenwerken. Dat is belangrijk om de kwaliteit binnen onze sector te waarborgen.’

FreelanceFactoring neemt facturen van klanten (zzp’ers en freelancers) over en betaalt deze binnen 24 uur uit. Lees hier het interview met Igor Meijs en Pieter Rom Colthoff, dat in het najaar van 2021 in het magazine van Friends in Business verscheen. In dit artikel vertellen ze meer over het ontstaan en hun onderlinge band.

Dit artikel wordt u aangeboden door

FreelanceFactoring

Freelance Factoring is in 2012 opgericht. Sinds 2016 zitten we met een team van 20 jonge, ambitieuze mensen aan het Oostplein in de havenstad Rotterdam.

Meer nieuws